Vellykket disputas for doktor Nordvik

Høgskolelektor Rune Nordvik ved Politihøgskolen forsvarte sin doktorgradsavhandling med stor suksess 11. april ved NTNU Gjøvik.

Portrett av Rune Nordvik
DOKTOR: Rune Nordvik forsvarte avhandling på NTNU Gjøvik. Foto: Privat

Dr. Nordviks avhandling fokuserte på forståelsen av metadata i filsystem med vektlegging på utnyttelsen av dette i etterforskingen.

Komiteen og Dr. Nordvik hadde fruktbare diskusjoner gjennom forsvaret, hvorpå komiteen ikke nølte med å tildele ham doktorgraden.

– Dr. Nordviks arbeid har en stor potensiell innvirkning på etterforsking av filsystemer spesielt og digitale etterforsking generelt. Resultatene som Dr. Nordvik har oppnådd, vil styrke kvaliteten av påliteligheten til beviser framskaffet gjennom etterforskingsprosessen. Dette vil kunne føre til økt forståelse blant dataetterforskere vedrørende virkemåten til analyseverktøy og begrensningen hos disse, sier leder av etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen, Dag Sveaas.

Kan ha virkning på straffesaker hvor bevisene er hentet fra filsystemer

Komiteen evaluerte prøveforelesningen og forsvaret av doktoravhandlingen, og var meget fornøyde med kvaliteten på arbeidet og virkningen det kan ha på straffesaker hvor bevisene er hentet fra filsystemer.

Dr. Nordvik fokuserte i sin doktorgradsavhandling på følgende tre områder: 

  • Bruken av metadata fra filsystemer for å identifisere informasjon på flyttbare lagringsmedier.
  • Utvikle mer effektiv metoder for gjenoppretting av filer.
  • Beskrivelse av lite kjente egenskaper i de vanlige filsystemene.

Dr. Nordviks forsvar var basert på resultatet fra fire publikasjoner hvor han har vært medforfatter. Den første av disse beskriver hvordan Object ID i filsystemet NTFS, potensielt vil kunne blir bruk til å bevise at et eksternt lagringsmedie har vært koblet til en bestemt datamaskin, samt hvordan filer kan ha blitt flyttet mellom forskjellige filsystemer.

Ny tilnærming til avdekking av innholdsdata

Dr. Nordvik's andre og tredje publikasjon introduserte en ny tilnærming til carving av metadata basert på konseptet med nærliggende tidsstempeler. Denne nye tilnærmingen til carving, kan avdekke innholdsdata såvel som metadata, noe som kan ha stor betydning for etterforskingen.

I den siste publikasjonen benyttet i forsvaret, undersøker Nordivk hvordan filsystemet exFAT operasjonaliseres i de tre vanligste operativsystemene.

Publikasjonen viser at det knyttes bekymring til hvordan operativsystemene implementerer filsystemet og spesielt bruken av tidssonefeltet. Operativsystemenes feiltolkning av tidssonedata kan potensielt lede til avvik opp til 24 timer i forhold til rett tid.

Blir en del av NCFI-studiene

I tillegg til de fire publikasjonene, har Dr. Nordvik gjennom sitt doktorgradsarbeid, også medforfattet fire andre publikasjoner relatert til filsystemer.

– Politihøgskolen er svært glad for at resultatene av Dr. Nordviks doktorgradsarbeid blir integrert i NCFI-studiene. Dette er noe som vil styrke studienes relevans i årene som kommer, sier leder av etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen, Dag Sveaas. 

Les mer om NCFI-studiene her.

Avhandlingen var veiledet av Assoc. Prof. Stefan Axelsson (Stockholm University), Assoc. Prof. Fergus Toolan (Politihøgskolen) og Assoc. Prof. Geir Olav Dyrkolbotn (NTNU Gjøvik).

Opponentene var Prof. Golden G Richard III (Lousiana State University, USA), Prof. Simone Simone Fischer-Hübner (Karlstad University, Sverige) and Prof. Basel Katt, NTNU Gjøvik.

Dr. Nordviks har vært ansatt i politiet i en årrekke. Siden 1996 har hans virke utelukkende dreid seg om etterforsking av digitale spor i straffesaker. I 2014 ble han ansatt ved PHS, hvor han fortsatte å jobbe innenfor dette fagfeltet, men da i en undervisningsrolle.