Nå vil flere ta masterutdanning

103 personer søkte Master i politivitenskap innen søknadsfristen 1. mars. Dette er en økning på 25 søkere fra siste utlysning høsten 2021, og er det høyeste søkertallet siden oppstarten av studietilbudet.

Bilde av Marie-Louise Damen, kvinne med krøllete hår, som står i et bibliotek og smiler.
KLAR FOR NYE STUDENTER: Marie-Louise Damen ønsker nye masterstudenter velkommen til Politihøgskolen. Foto: Runar Kvernen

Kjønnsfordelingen blant søkerne er 51,5 % kvinner og 48,5 % menn.

Minst 30 studenter vil få plass – høgskolen vil vurdere om noen flere kan starte, ut fra kapasitet. Det endelige opptaket forventes å være klart tidlig i mai.   

Førsteamanuensis Marie-Louise Damen ved Forskningsavdelingen er studieleder for masterutdanningene.

- Det er flott at flere vil ta master. Samfunnet endrer seg, og det gjør også politiets oppgaveløsning. Som tidligere formidlet skal ikke alle i politiet ta master, men utviklingen krever at etaten har et solid antall som kan tilegne seg ny kunnskap og bidra inn i faglige løft og utvikling.

Master i politivitenskap omfatter 120 studiepoeng, og er et deltidsstudium over fire år.

Studietilbudet Erfaringsbasert master i etterforskning er for tiden under revidering, og ny oppstart vil bli enten i 2024 eller 2025. Politihøgskolen utreder også et mulig heltids masterstudium.

- Vi jobber på, både med masteren i etterforskning og med en mulig heltidsmaster. Og så gleder vi oss over den økte interessen for Master i politivitenskap, og oppstart med et nytt kull nå til høsten, sier Marie-Louise Damen.