Disputerte om løgn og troverdighet

Stipendiat Marthe Lefsaker Sakrisvold ved Politihøgskolens forskningsavdeling disputerte fredag 11. november ved Gøteborgs Universitet.

GOD FØLELSE: Marthe Lefsaker Sakrisvold med blomster og avhandlingen etter disputasen. Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er «Come lie with me», og handler om løgn i små grupper og troverdighetsvurderinger. Nå har hun gjennomført og bestått disputasen.  

Hvorvidt noe er løgn eller sannhet er naturlig nok av høy interesse og verdi i flere sammenhenger, blant annet innen kriminalitetsfeltet – og i straffesaker. Tidligere forskning på løgn har først og fremst studert enkeltpersoner. Og i den grad det er forsket på løgn i grupper, så har dette i all hovedsak fokusert på medskyldige. Men også andre gruppesammensetninger kan være aktuelle når troverdighet og ærlighet skal bedømmes. Et eksempel er når en person oppgir å ha alibi for en viss tidsperiode, og dette alibiet bekreftes av ett eller flere vitner. Slike utsagn kan være sanne, eller de kan være et resultat av at en person har bedt en annen om å falskt bekrefte sin historie for å unngå mistanke. Avhandlingen ønsker å øke vår kunnskap om gruppeløgn ved å studere nettopp slike gruppedynamikker. Videre stilles spørsmål som: Hvilke strategier benytter mennesker som lyver og snakker sant seg av for å bli trodd i en intervjusituasjon? Og kan overenstemmelsen mellom ulike personers historier fortelle oss noe om deres troverdighet?

Her er link til Gøteborgs Universitets omtale – og avhandlingen

Og etter disputasen har hovedpersonen selv følgende oppsummering:

- Det er en veldig god følelse å få forsvare og motta gode tilbakemeldinger på dette arbeidet, som jeg har fordypet meg i gjennom flere år! Jeg har lært masse i løpet av denne prosessen med å gjennomføre et doktorgradsprosjekt fra start til slutt.

Bli bedre kjent med Marte Lefsaker.