Etterforskning av økonomisk kriminalitet

I denne videreutdanningen vil du som jobber i politiet og påtalemyndigheten bli bedre kvalifisert til å etterforske og iretteføre økonomisk kriminalitet, med høy kvalitet i saksbehandlingen og innenfor tilfredsstillende saksbehandlingstid.

Om utdanningen