Erfaringsbasert master i information security

Masterutdanningen er for deg som ønsker fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet, og hvordan den skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern.

Vi samarbeider med NTNU om å tilby denne masterutdanningen.

Se ntnu.edu for mer informasjon om hva du lærer, opptakskrav og hvordan du søker.