Studiekalender

Hvis du er student på bachelor - politiutdanning, må du logge inn på Studentportalen for å få tilgang til oversikt over studieåret. For alle andre studier vil du finne en slik oversikt i studieplanene som ligger ute på våre åpne nettsider enten under "Master" eller "Etter- og videreutdanning".

For Bachelor - politiutdanning

På Studentportalen (tilgang kun for våre studenter) kan du se oversikt over studieåret ditt:

Første studieår (B1)
Andre studieår (B2)
Tredje studieår (B3)


For masterutdanningene

Se Canvasemnet ditt eller studieplanen.
Hver utdanning har sin egen studieplan. Velg utdanningen du vil se.


For etter- og videreutdanning (EVU)

Se Canvas ditt eller studieplanen.
Hver utdanning har sin egen studieplan. Velg utdanningen du vil se.