Bygger opp ledelse i etterforskning

120 studenter vil nå bli utdannet som ledere innen etterforskning. 60 gjennomfører våren 2023, og et nytt kull på 60 starter til høsten. I 2024 kommer det en egen utdanning for etterforskningsledelse ved kriser og ekstraordinære hendelser.

Bildet viser en etterfosker i aksjon med lommelykt
Etterforskning - og ledelse - er et krevende fagfelt. Foto: Kåre M. Hansen

Pandemien satte en del på vent, og det har tatt noe tid å starte opp igjen. Men nå er Politihøgskolen i gang med to kull som på kort tid som gjennomfører studiet «Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere».  Målgruppen er erfarne etterforskere og påtalejurister, som hver på sin måte - og sammen - vil få lederansvar innen etterforskning. Politihøgskolen svarer med dette ut behovene som er meldt fra POD, politidistrikt og særorgan.

Økte krav til kvalitet

Dag Sveaas er avdelingsleder for høgskolens Etter- og videreutdanninger, og understreker betydningen av kompetanseheving, også med tanke på videre studietilbud.

- Politihøgskolen må dessverre sette noen utdanninger på vent grunnet budsjettsituasjonen. Men vi øker også gjennomstrømningen på flere videreutdanninger, herunder etterforskningsledelse. Dette er avgjørende for å møte de kunnskapskravene som politiet må mestre nå og i fremtiden. Kvalitet er avgjørende, i alle typer saker, men ikke minst fordi flere saker blir mer sammensatt og komplekse.

Avdelingsleder Dag Sveaas, Politihøgskolen. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

Ivar Fahsing er fagansvarlig for lederutdanningen innen etterforskning. 

- God etterforskning fordrer tett og solid samhandling mellom politifaglige etterforskere og påtalejurister. Dette er viktig i alle saker, men selvsagt spesielt viktig i kriser og ekstraordinære saker.Denne samhandlingen forsøker vi å gjenskape og utvikle på våre lederutdanninger innen etterforskning.

Men han har en bekymring:

- Jeg er bekymret for en markant nedgang i antallet påtalejurister som er innstilt fra distriktene. Det vil bli krevende med god samhandling dersom antallet jurister fortsetter å synke. Dette må vi adressere nå fremover, sier Ivar Fashing.

Deltid, nett og samlinger

«Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere» er et deltidsstudium som kombinerer samlinger og nettlæring – og gir 15 studiepoeng. Formålet med utdanningen er å heve kompetansen innen etterforskningsledelse, og dermed bidra til høy kvalitet og effektivitet i ledelse av straffesaker, samt utvikling av rollene som påtalefaglige og politifaglige etterforskningsledere.

Her er link til studiet, med opptakskrav og studieplan

Ny utdanning i kriseledelse

 I 2024 vil Politihøgskolen tilby en ny utdanning i ledelse av etterforskning ved kriser og ekstraordinære hendelser.

- Med en slik satsning må vi ha så mange som mulig opp på et godt nivå, som mulige søkere til den nye og krevende utdanningen. Kriseledelse også innen etterforskning er helt sentralt, parallelt med selve nød- og redningsarbeidet. Det skal vi leve opp til, sier Dag Sveaas.