Fremtiden krever mer kunnskap

Når du har tatt en bachelorgrad, er du ferdig utdannet politi. Men etterhvert vil du kanskje lære mer om feltet du jobber innenfor, og da kan du ta master, og etter- og videreutdanninger hos oss.

Etter- og videreutdanning

Mange politijobber innebærer at du vil få oppdrag av veldig ulik art, og det er derfor nødvendig å kunne en god del om det meste.

Etter en stund i jobb har du kanskje funnet ut at det er en spesiell retning du ønsker å gå i. Politiet trenger både generalister og spesialister, og derfor tilbyr vi mange etter- og videreutdanninger der du kan lære mer om ditt felt.

Er du for eksempel interessert i kriminalteknikk, kan du ta flere studiepoeng om det temaet hos oss.

Noen av etter- og videreutdanningene er åpne for alle i politiet, mens andre krever at du instilles av arbeidsgiver, og noen igjen har helt spesielle opptakskrav.

Se våre etter- og videreutdanninger

Mastergrad

Hvis du har lyst til å ta en mastergrad, kan du gjøre det på deltid ved siden av jobb. Vi tilbyr en master i politivitenskap; en erfaringsbasert master i etterforskning; og en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet.

Les mer her

Følg studiehverdagen og bli inspirert

På vår instagramkonto kan du få innblikk i studiehverdagen på de forskjellige campusene, få mange gode tips og råd til opptak, og mye mer.