Svømmeopplæring for å bestå fysiske tester

Politihøgskolen tilbyr gratis svømmeopplæring ved våre lokaler på Majorstuen i Oslo. Svømmeopplæringen er et tilbud for personer som planlegger å søke opptak til Bachelor - politiutdanning i 2024, og er ment som en forberedelse på øvelsene i vann ved de fysiske testene.

En kvinne svømmer i et innendørs basseng

Deltakere vil i trygge omgivelser bli gitt svømmetrening, hvor de sammen med instruktører øver på blant annet svømmeteknikk og dykking. Instruktørene er studenter ved Politihøgskolen.

Tilbudet er spesielt rettet mot søkere som ikke kan svømme, eller som har svake svømmeferdigheter. Opplæringen skal fungere som veiledning og trening for å kunne bestå øvelsene i vann under de fysiske testene ved opptak til politiutdanningen.

Tilbudet er åpent for alle som planlegger å søke opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i 2024, men ved stor pågang vil personer med innvandrerbakgrunn bli prioritert. Personer som har deltatt på svømmeopplæring ved Politihøgskolen tidligere kan dessverre ikke delta på nytt.

Når og hvor gjennomføres svømmeopplæringen?

Mandag 16. oktober kl. 17:00-18:00 er det informasjonsmøte for dem som har fått plass på svømmeopplæringen.

Alle som skal delta på svømmeopplæring må stille på informasjonsmøtet.  

Selve svømmeopplæringen skjer hver fredag kl. 17:00-20:00, i periodene:

  • 20 oktober - 15. desember 2023
  • 12. januar - 19. april 2024.
     

Det vil være tre svømmegrupper som blir fordelt ut fra hvilke svømmeferdigheter man har.

  • Gruppe en (1): kl. 17.00-18.00
  • Gruppe to (2): kl. 18.00-19.00
  • Gruppe tre (3): kl. 19.00-20.00   

Både informasjonsmøtet og selve svømmeopplæringen skjer på Politihøgskolen avd. Oslo. Adresse: Slemdalsveien 5, 0369 Oslo.