Kunnskap og erfaring siden 1920

Jeg lurer på hva de tenkte, de 24 alvorlige mennene som i januar 1920 møtte opp i Kristiania til den første formelle opplæringen i politifaget. Var de stolte, spente, glade - slik politistudentene i 2020 trolig er, når de møter til første studiedag? I år feirer politiutdanningen 100 år; det er et viktig jubileum som fortjener betydelig oppmerksomhet.

Bilde av personer på statens politiskole i 1933 som har gymøvelser.
UTDANNING I 1933: Et glimt fra utdanningen i 1933, tatt av Alf Endsjø, som var elev ved Statens Politiskole dette året. Han hadde vært ansatt som politikonstabel i Stavanger siden 1919, og fikk da utdanningen 14 år etter det. Bildet fiser boksing og styrkeøvelser i gymsalen.

Av: Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen

Politiutdanningen har gjennomgått en stor utvikling disse 100 årene. En utvikling som speiler endringer i samfunnet, endringer i holdninger og verdisyn. Dramatiske krigsår, fremveksten av velferdsstaten, sentralisering, utdanningsreformer, kvinnekamp. Sakte, men sikkert ble politiutdanningen utviklet. Først med deltakere fra bygdene, "armsterke bondesønner", som lensmannen gikk god for. Senere med større mangfold. I 1959 ble de første kvinnene tatt opp som aspiranter . I dag er rundt 50 % av studentene kvinner og studentene kommer fra hele landet, med mange ulike bakgrunner.

Kunnskap i utvikling

100 år, all grunn til å feire. Korona og smitteverntiltakene har satt flere av markeringene på vent. Men fagansatte skal formidle politiutdanningens historie gjennom ulike kanaler i hele jubileumsåret. Og i 2021 kommer de fysiske arrangementene - da feirer vi 101 år!

Jeg er så heldig å få være rektor for politiutdanningen ved denne historiske begivenheten. Det gjør meg både stolt og ydmyk; og også optimistisk med tanke på fremtiden.

Gjennom hele politiutdanningens historie ser vi hvilken avgjørende betydning politiet har for samfunnet. Det handler om borgernes trygghet. Det handler om rettferdighet, og lov og orden. En forutsetning for et samfunn som fungerer. Der politikorpset bygger sin yrkesutøvelse på de samme grunnverdier og et felles kunnskapsgrunnlag. Først bygd på delte erfaringer, i nyere tid i stadig økende grad på forskning og systematisk erfaringsdeling. Her ligger kimen til den moderne politiutdanningen. Den er kunnskapsbasert. Forskning og fagutvikling legger grunnlaget. Fortsatt er erfaringer viktig, et helt år av bachelorutdanningen er praksisstudier. Men nå står erfaringene ikke alene, de brynes mot teori og forskningsresultater.

Veien har vært lang. Det har tatt 100 år. Men gjennom arbeidene til de av våre forskere som studerer politiutdanningens historie, ser vi hvordan utdanningen har vært i utvikling. Tre måneder, seks måneder, toårig etatsskole og frem til dagens treårige bachelorutdanning.

Tryggere utdanning

Vi skal ha respekt for historien. Det vi vet i dag, var ikke kjent for 100, 50 eller 10 år siden. Samfunnets krav og forventninger har endret seg. Men vi står tryggere nå, med en utdanning og en yrkesutøvelse som er kunnskapsbasert.

Politiutdanningen i Norge har høy kvalitet. Ja, flere, både ministere og politiledere mener at vi har ett av verdens best utdannede politi. Mange land ser til Norge. Studiebarometeret har over år vist at vi har Norges mest fornøyde bachelorstudenter. Utdanningen oppleves som relevant og bidrar også til at politiets praksis utvikles videre. Vi har de senere år utviklet en rekke etter- og videreutdanninger av kortere og lengre varighet. Søknaden er svært god til flere av disse studiene. Vi har utviklet masterprogrammer og har ambisjoner om å være Nordens ledende miljø innen politiforskning.

Hva hadde de tenkt, disse 24 mennene som startet sin politiutdanning i Kristiania hvis de hadde sett 100 år frem i tid? Noen kunnskapsområder hadde de kjent igjen, men i en annen innpakning og med et mer utviklet innhold.

Hva med de neste 100?

De 400 studentene som møter opp i august 2020 vil naturlig nok være opptatt av å komme i gang her og nå. Men 100 år frem i tid, hvis de tenker tanken: Vil politiutdanningen være treårig, vil den fortsatt være en populær utdanning? Vil alle politistudenter lære utrykningskjøring og håndtering av våpen? Vil vi utdanne et eget politi som skal forebygge og etterforske kriminalitet i det digitale rom?

Det jeg med sikkerhet kan si, er at politiutdanningen fortsatt vil endre seg. De mange dyktige fagansatte vil nå og fremover bidra til utvikling av en politiutdanning som møter samfunnets skiftende krav og forventninger.
100 år med erfaringer og ny kunnskap. Det skal også være målsettingen for de neste 100.