Vil du vere med og utdanne politiet?

Hos oss får du jobbe i eit miljø der politi og høgskulesektoren har samkvem. Vi er opptekne av at du skal utvikle deg og like deg på jobb.

Tilsette med forskjellig kompetanse

Du får kollegaer som underviser og har bakgrunn frå blant anna politi, juristar, kriminologar og psykologar. I gangane møter du og forskarar, administrativt tilsette, og tilsette som jobbar i resepsjon, bilverkstad og i kantina. Vi ønskjer at våre tilsette skal vise mangfaldet i samfunnet.

Du må ha lytefri vandel

Viss du vil jobbe hos oss må du ha lytefri vandel og levera politiattest når du signerar kontrakten.

Sjå politiet.no om korleis du søkjer på politiattest

For deg som skal søkje