Nordisk master i politiledelse

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om sentrale temaer knyttet til lederrollen i politiet. Praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet blir integrert gjennom en problemorientert tilnærming. Utdanningen er et programsamarbeid mellom oss, Copenhagen Business School (Danmark) og Linnéuniversitetet (Sverige). Vi er gradsutsteder.

Om masterutdanningen