Sterke FoU-bidrag resulterte i en enstemmig komité

Kjersti Eckblad ble tilkjent grad som førstelektor i pedagogikk ved Politihøgskolen.

Bilde av førstelektor Kjersti Eckblad.
FØRSTELEKTOR: Kjersti Eckblad har i over 20 år jobbet ved Politihøgskolen.

Fra 1997 har Eckblad vært høgskolelektor ved Politihøgskolen, hvor hun også har vært pedagogisk rådgiver. Samlet sett fremstår Eckblad sin rolle i det pedagogiske landskapet for politiutdanningen som betydningsfull, da hun har sterk delaktighet i og ansvar for utviklingen av instruktørutdanningen på etter- og videreutdanning og veiledningspedagogikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Gjennom sitt arbeid har hun tilegnet seg god kunnskap om politiet. Det er en styrke at hun også har inngående kompetanse i og om den praktiske instruktørrollen både ved bachelorutdanningen og ved etter- og videreutdanningen.

Tilsvarende doktorgradsavhandling

I sum viser Eckblad gjennom sine FoU-bidrag et analytisk og refleksjonsmessig nivå som i arbeidsmengde og nivå tilsvarer en doktorgradsavhandling.

Komiteens innstilling er enstemmig og utvilsom.

Eckblad har embetsstudiet i pedagogikk og allmennlærerutdanning fra Elverum lærerskole. Hun har flere emner på UH-nivå som spesialpedagogikk og pedagogisk kompetanseutvikling, og utdanningskvalitet på PhD-nivå i sin allsidige utdanningsportefølje.