Retter opp i voteringsblemme etter kronikk fra Politihøgskolen

Flere stortingsrepresentanter har fremmet forslag om endring av straffeloven § 253 for å rette opp i voteringstabbe om tvangsekteskap, etter at professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe påpekte feilen i desember

Bilde av Stortinget i Oslo
Stortinget retter opp i voteringsblemme

Utdrag fra kronikken:

"Stortinget var i høst enige om at straffebudene mot tvangsekteskap og ekteskap med barn under 16 år skulle utvides til å gjelde uformelle, utenrettslige «ekteskap» (straffeloven § 253 og § 262). Endringen i § 253 ble likevel ikke vedtatt fordi posisjon og opposisjon ikke ble enige om ordlyden i bestemmelsen. Basert på referatene fra stortingsforhandlingene synes det ikke som et bevisst valg, men en tabbe. Den bør rettes opp."

Nå blir feilen fikset ved at en samlet justiskomité foreslår en ny paragraf i straffeloven.

Du kan lese mer om saken og hvordan Stortinget fulgte opp kronikken til Morten Holmboe under:

Tabbevedtak om tvangsekteskap - Rett24

Lover å fikse voteringsblemme så fort som mulig - Rett24

Fikser lovtabbe med dok.8-forslag - Rett24

 

Bli bedre kjent med Morten Holmboe