Johanne Yttri Dahl har blitt professor

Johanne Yttri Dahl har blitt professor i sosiologi ved Politihøgskolen. Hennes tre hovedfelt er overvåkning, profesjonssosiologi og teknologi i retten.

DNA: Fra 2011 til 2013 gjennomførte Johanne Yttri Dahl en evaluering av DNA-reformen i norsk politi.

Johanne Yttri Dahl har en sentral rolle når det gjelder å ta initiativ til og å lede søknadsprosesser og forskningsprosjekter ved Politihøgskolen. Hun har et betydelig engasjement for å arbeide i forskerteam. Hun tok initiativ til og leder det NFR-finansierte prosjektet "New Trends in Modern Policing", som både har interne og internasjonale samarbeidspartnere. Hun leder også forskergruppen "Politiets registre".

Utdrag fra den enstemmige bedømmelseskomiteen

I de fire arbeidene gruppert under "Profesjonssosiologi" framstår Dahl som en pioner innen forskning om etterforskning og i bruk av politiets registre som datakilde. Dahls bidrag på dette forskningsfeltet representerer et nybrottsarbeid som er viktig både for politiet, politiforskningen og rettssikkerheten.

Samlet sett er det både utvilsomt og klart at Johanne Yttri Dahl er kvalifisert for opprykk til professor i sosiologi ved Politihøgskolen. Komiteen er enstemmig.

Komiteen ønsker Johanne Yttri Dahl lykke til videre i arbeidet, og gratulerer Politihøgskolen som med Dahl får en "heldekkende" professor som viser at hun ønsker å ta et gjennomtenkt ansvar for Politihøgskolen som forskningsmiljø og utdanningssted.

Bli bedre kjent med Johanne Yttri Dahl