Jens Erik Paulsen blir professor

Førsteamauensis Jens Erik Paulsen er blitt tilkjent opprykk som professor. Hans kompetanseområder er profesjonsetikk, vitenskapsetikk, refleksjonsmetodikk og teknologi og samfunn.

Professor Jens Erik Paulsen
OPPRYKK: Jens Erik Paulsen blir professor.

Paulsen er ingeniør og filosof med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og forsker på ansvarlig bruk av kunstig intelligens og teknologiske nyvinninger, samt digitale ressursers innflytelse på læringen til politistudenter i praksisåret. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppene "Politi, rett og samfunn" og "Politiet i det digitale samfunn", og har i senere år arbeidet med å tilrettelegge en verdibasert refleksjonsmetodikk for bruk i politipraksis. I tillegg underviser han i Yrkesetikk.

Utdrag fra bestemmelseskomiteens begrunnelse

Paulsen viser på en utmerket måte at han mestrer det tverrfaglige politivitenskapelige forskningsfeltet, og bidrar i artiklene med teoriutvikling. Temaene han tar opp er relevante for politiforskning og politiutdanningen, blant annet kunnskapsbasert politiarbeid i praksis, bruk av teknologi og implikasjoner av etterretningsstyrt politiarbeid.

Det er overhodet ingen tvil om at den samlede produksjonen på Paulsens utvalgte forskningsfelt tilfredsstiller samtlige faglige krav for opprykk til professor: Bredde, dybde, klarhet, selvstendighet, originalitet og kontinuitet. Så vel problemstillinger som forskningsfunn er dessuten av stor relevans for Politihøgskolen.

I sin søknad om opprykk skriver søkeren at "etisk refleksjon er spesielt viktig i en tid der polititjenesten og politirollen er i endring". For komitéen står det klart at det skal godt gjøres å finne en person som gjennom forskning, undervisning og veiledning er bedre kvalifisert til å videreutvikle Politihøgskolens bidrag til politietatens profesjonsetiske refleksjon enn Jens Erik Paulsen.

Bli bedre kjent med Jens Erik Paulsen