Skal forske på politiets dronebruk

Hva skjer når politiblikket flytter seg fra bakken og opp i lufta? Feltarbeid, intervjuer og analyser skal gi svar på hva som egentlig skjer når politiet tar i bruk droner.

Bilde av Jenny Maria Lundegaard.
DRONEPROSJEKT: I to år skal hun undersøke hva politiet kan bruke droner til. (Foto: UiO/Rabe)

Politidirektoratet startet i høst et prosjekt der 18 droneoperatører i seks politidistrikter skal teste ut droner til bruk i det daglige politiarbeidet. Droneoperatørene er politifolk som har fått opplæring i hvordan dronene fungerer og hvilke regler som gjelder når de brukes.

Det er dette prosjektet forsker Jenny Maria Lundgaard nå skal følge.

- Jeg får være med helt fra starten. Allerede fra da operatørene pakket dronene ut av kofferten første gang. Det å følge dem fra start til å se hva dette faktisk er om ett år, er en unik mulighet til å se hva som skjer når man innfører ny teknologi i politiet, sier Lundgaard.

Mange spørsmål skal undersøkes

Hvordan endrer bruk av droner det klassiske politiblikket? Hvordan blir samspillet mellom politifolk og dronene? Hvilke oppdrag benyttes dronene i? Handler politiet på andre måter når de bruker droneteknologi? Er dronen et supplement, eller en erstatning, og i såf all for hva?

Frem til 2021 skal Lundgaard være tett på droneoperatørene i tre politidistrikter; Trøndelag, Agder og Troms. Hun anslår at hun vil være rundt tre hundre timer i felten. Hun skal være med på patrulje, arrangementer der det vil brukes droner og intervjue droneoperatørene og deres ledere. Hun kommer også til å se på hvordan politiet registrerer sin bruk av droner i politiregistrene.

Lundgaard er både opptatt av hva som skjer mellom den enkelte polititjenestepersonen og dronen, hva som skjer i de konkrete politioppdragene der dronene brukes og hvordan politiet som organisasjon tilrettelegger for droneteknologien.