Mangfold i utdanning og etat

Forskningsprosjektet "Mangfold i utdanning og etat" er et samarbeidsprosjekt mellom PHS, UiB og OsloMet. Formålet med forskningen er å undersøke mangfold i politiets utdanning og organisasjon.

Fra venstre, Jai Ganapathy, Hege Høivik Bye, Mariann Stærkebye Leirvik, Brita Bjørkelo og Marit Egge

Prosjektet tar for seg mangfold i utdanning og etat og består av tre delprosjekter. Del en fokuserer på studiemiljø og mangfold (Egge/Ganapathy), del to ser på etnisk mangfold i ordenstjenesten (Leirvik), og del tre retter fokus mot mangfold, arbeidsmiljø og karriereutvikling blant ansatte i norsk politi (Bjørkelo/Bye). Datainnsamlingene (kvalitativ/kvantitativ/feltstudier) er avsluttet. En felles oversiktsartikkel og publikasjoner fra underprosjektene er publisert, og flere er under arbeid (Bjørkelo, Bye, Leirvik, Egge, & Ganapathy, 2021; Leirvik & Ellefsen, 2020). Datainnsamlingen er finansiert av PHS og UiB og ressurser til artikkelpublisering kommer fra PHS, UiB og OsloMet.

 

Prosjektperioden er 01.01.2015–30.06.2025, og mer informasjon om prosjektet finnes på: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=465586