Velkommen til forskningskonferansen 2022

Forskningskonferansen har mål om å formidle relevant forskning til forsknings- og praksisfelt. Det vil være foredragsholdere fra både akademia og etaten. Tema i år er svært aktuelt; Politimøter i ulike samfunn.

Norsk politi nyter stor grad av tillit i befolkningen. Samtidig finnes det flere personer og miljøer som opplever møtet med politiet som langt mer problematisk og der politiet også har utfordringer. Forskning peker blant annet på unge etniske minoriteter, mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykiatri kan oppleve møtet med politiet som stigmatiserende og problematisk.

For å bidra til et enda mer robust politi ønsker Politihøgskolen, på årets forskningskonferanse, å belyse dette ved å åpne for diskusjon rundt flere relevante tema som avhør av barn, dialog som forebyggende metode, utfordringer i byer og enkeltmiljøer samt perspektiver fra ulike minoritetsgrupper.

Konferansen holdes fysisk på Politihøgskolen Oslo torsdag 2. og fredag 3.juni.

Deltakeravgift for eksterne er kr 1000,- som også inkluderer festmiddag dag 1.

Påmeldingsfrist er 18. mai. Påmelding er bindende og vi refunderer ikke deltakeravgiften. Blir du forhindret, gi oss beskjed på forskningskonferansen@phs.no og send gjerne en kollega i stedet.

Vi ønsker velkommen til konferansen!

Med hilsen

Forskningskonferansens komité