Politistudenters personlighet og psykologiske hardførhet

Patric Risan, Tom H. Skoglund, Asle Makoto Sandvik og Rebecca Milne har skrevet artikkelen "Personality and hardiness among police students: An evaluative pilot study" i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Policing.

Fra venstre: Asle Makoto Sandvik, Patric Risan, Tom H. Skoglund og Rebecca Milne. Foto: Privat.

Artikkelen baserer seg på en pilotstudie som hadde til hensikt å evaluere nytteverdien av to kortversjonsmål på henholdsvis personlighet (BFI-20) og psykologisk hardførhet (hardiness) (DRS-R-15) fra et utvalg av politistudenter.

Målet med studien var å undersøke testenes grunnleggende psykometriske egenskaper og samvariasjonen mellom rapporterte skårer på disse målene.

Resultatene viste en høy samvariasjon mellom hardførhet og personlighetstrekket Emosjonell stabilitet, og at Emosjonell stabilitet var en sterk prediktor for den totale hardførhet-skåren.

I artikkelen diskuterer vi resultatene i forhold til tidligere forskning og konkluderer med at nyttig kunnskap om individuelle forskjeller blant politistudenter kan frembringes ved bruk av disse målene.

Les artikkelen i PIA