Økt ulovlig handel med truede dyre- og plantearter

Forsker Siv Runhovde har publisert artikkelen "Mind the Gap! Decoupling Between Policy and Practice in the Policing of Illegal Wildlife Trade" i International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Bilde av forfatter Siv Runhovde.
FORFATTER: Siv Runhovde

Sammendrag

Til tross for utallige løfter på nasjonalt og internasjonalt nivå om at kontrollmyndigheter skal prioritere bekjempelse av ulovlig handel med truede dyre- og plantearter, fortsetter handelen å øke og ta nye former. Empirisk forskning i Norge og Uganda i 2013-2015 indikerer at til tross for stor ulikhet når det gjelder lovverk, sosioøkonomiske og geografiske forhold, står politi- og tollmyndighetene i de to landene ovenfor mange av de samme utfordringene når det gjelder kriminalitetsbekjempelse i praksis. Resultatene viser til manglende implementering av offisielle prioriteringer på utøvende nivå som et hovedproblem. Dette resulterer i motstridende krav til tjenestepersoner, manglende ressurser og fravær av retningslinjer som legitimerer prioritering av saker som angår handel med truede arter i praksis. Forskningsfunnene gir innsikt i utfordringer knyttet til å bekjempe transnasjonal kriminalitet på lokalt nivå, og viser at både problemer og løsninger i mange tilfeller kan være felles, til tross for geografisk avstand.

Les fulltekst i PIA