Økonomiske overtredelser i næringlivet på 1800-tallet

Sverre Flaatten har nylig kommet med en ny artikkel om forholdet mellom lov og næringsliv, og sammenhengen mellom sivilrett og strafferett når det kommer til økonomiske overtramp på slutten av 1800-tallet. Artikkelen ble gitt ut i tidsskriftet Management & Organizational History.

Bilde av Sverre Flaatten.
FORFATTEREN: Sverre Flaatten, Politihøgskolen.

Gradvis forflytning

I artikkelen argumenterer han for hvordan en gradvis forflytning fra strafferett til sivilrett impliserer en dekriminalisering av brudd på etablerte normer i næringslivmiljøet. Dette var i forbindelse med flere landsdekkende forsøk på å lage en ny lovgivning for å regulere næringslivet sent på 1800-tallet i flere land i Europa, også i Norge.

Gjennom dette har lovens symbolske makt endret på hvordan vi ser på moral i forretningssammenheng, hvor økonomiske virkemidler ikke lenger kun kan forstås gjennom forestillinger som skyld og personlig ansvar. Det innebar en avkriminalisering av normbrudd i næringslivet.

Bli bedre kjent med Sverre Flaatten

Ta kontakt med biblioteket om du vil lese artikkelen.

Flaatten, S. (2019). The laws of the economy: decriminalizing business transgressions in the late 19th century. Management & Organizational History. Doi: https://doi.org/10.1080/17449359.2019.1702886