Nyhetsbrevet for det Nordiska polisforskningsnätverket

Fra høsten 2020 kom det nordiske nyhetsbrevet for politiforskning i nytt format, og med 2 utgivelser i halvåret. Formålet med nyhetsbrevet er å spre aktuell nordisk forskning, informasjon om prosjekter og annet som vedgår politivirksomheten i Norden. Nyhetsbrevet har som mål å være en plattform for alle som er interessert i polisiære spørsmål!

NYHETSBREV: Hold deg oppdatert på den siste nordiske politiforskningen.

Desemberutgaven av nyhetsbrevet er nå publisert og kan leses her. 

I desemberutgaven kan man blant annet lese intervju med seksjonsleder for etter- og videreutdanning, Janne Helgesen. Hun har nylig disputert med doktorgraden sin "Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere" og intervjuet sentrerer rundt denne.

Bidragene fra PHS, i desemberutgaven, er presentert under «Nytt om forskning och litteratur», Information om ny polisforskning från Norge: Nyhetsbrev från Nordic Journal of Studies in Policing (Norge). 

Septemberutgaven av nyhetsbrevet finner du her.