Narrativ analyse av homofobisk hatkriminalitet

Førsteamanuensis Henning Kaiser Klatran har publisert artikkelen «Queer citizens and the perils of the neoliberal city: Racialized narratives of homophobic hate crime in Oslo, Norway» i tidsskriftet Sexualities. Vi gratulerer Henning med publisering i et nivå 2-tidsskrift!

Bilde av forfatteren: Henning Kaiser Klatran

Metode og funn

Artikkelen bygger på intervjuer med LHBT-personer i Oslo og undersøker hvordan homofobi knyttes til rasialiserte «andre» i fortellinger om hatkriminalitet.

I narrativene til flere av informantene knyttes homofobi til menn med etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn. I disse fortellingene opererer imidlertid rasialisering ofte indirekte gjennom referanser til bestemte steder fremfor bestemte grupper mennesker. Denne formen for narrativt arbeid tyder på at det er viktig for informantene å distansere seg fra stereotypisering og rasisme. Narrativ analyse er opptatt av hvordan folks fortellinger er vevd sammen med den sosiale kontekstens kollektive fortellinger. Ved hjelp av teori om seksuelt medborgerskap, homonasjonalisme og «krimmigrasjon» argumenterer forfatteren for at informantenes narrativer blir konstruert ut i fra en allerede eksisterende sammensmeltning av etnisitet og homofobi, samt etnisitet og kriminalitet. Avslutningsvis diskuterer Klatran hvordan skeiv solidaritet forutsetter et kritisk blikk på bruken av straff og rettshåndhevelse som en strategi for medborgerskap.

Les hele artikkelen: https://doi.org/10.1177/13634607211019365