Myths of causality, control and coherence in the ‘war on wildlife crime’

Forsker Siv Runhovde (Politihøgskolen) har skrevet et kapittel i 2. utgave av Routledge International Handbook of Green Criminology. Boken er en internasjonal antologi dedikert til Grønn Kriminologi, og gir en bred innføring til studiet av klima- og miljøutfordringer fra et kriminologisk perspektiv.

Bilde av forsker Siv Runhovde
FORFATTERBILDE: Siv Runhovde.

I kapittelet - Myths of causality, control and coherence in the ‘war on wildlife crime’ - drøfter Runhovde konsekvenser av at ulovlig jakt og handel med utrydningstruede arter fremstilles som en trussel mot nasjonal og global sikkerhet. «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i en rekke afrikanske stater, og kriminalitetskontroll inne i nasjonalparker og naturreservater ‘militariseres’ gjennom bruk av væpnede patruljer og militær teknologi. Utviklingen er sammenlignbar med ‘krigen mot narkotika’ og ‘krigen mot terror’, der trusselen slik kriminalitet sies å representere er med på å rettferdiggjøre strenge repressive tiltak. Basert på egen forskning i Uganda spør Runhovde om hvorvidt responsen står i forhold til kriminalitetsutfordringene på lokalt nivå, hvilke konsekvenser krigsdiskurser har for kontrollpraksiser, hvorvidt sikkerhetstankegangen fremmer effektive responser i kampen mot naturkriminalitet og hvilken behandling mistenkte krypskyttere og smuglere får i rettsapparatet.

Lenke til boka

Bli bedre kjent med Siv Runhovde

Boken kan lånes i bibliotekets samling, Oria.