Møter mellom transnasjonal og lokal strafferett

Randi Solhjell (Forskningsavdelingen) har sammen med Eva M. Stambøl (Free University of Berlin) publisert artikkelen «Embodiments and frictions of statehood in transnational criminal justice» i tidsskriftet Theoretical criminology.

Samfunnsvitenskapen har kritisert at begreper om statsdannelse i det globale nord har gitt næring til ideer om at stater i det globale sør er «sårbare» eller «feilede». Begrepene har likevel formet idealer og praksiser i transnasjonal strafferett.

Artikkelen utforsker møter mellom transnasjonal og lokal strafferett innen rammene av internasjonal statsbygging i Mali og Liberia, og diskuterer friksjoner mellom statsdannelse og globale hierarkier. Det fremkommer at internasjonal bistand til å styrke strafferettsapparatet, er basert på de hegemoniske men kritiserte begrepene, noe som begrenser utviklingen av en statlig strafferett.

Fulltekst i PIA / doi: http://dx.doi.org/10.1177%2F13624806211009481