Hvordan jobber radikaliseringskontaktene i Oslo politidistrikt?

Vi gratulerer Elise Lagesen med fullført master i politivitenskap med masteroppgaven ”På jobb i gråsonen”: Oslo politidistrikts håndtering av radikalisering og ekstremisme.

Elise Lagesen. Foto: privat

Bakgrunn og problemstilling

Tittelen «På jobb i gråsonen» er hentet fra en uttalelse som den ene radikaliseringskontakten brukte for å beskrive temaet radikalisering og ekstremisme. Informanten siktet til et fagfelt som kan være vanskelig å forstå uten å ha god kjennskap til dens mange nyanser der det selv for radikaliseringskontaktene kan være vanskelig å skille mellom de som har et ønske, eller en intensjon, om å begå terrorangrep og de som har ekstreme tanker, men ingen slik intensjon.

Denne oppgaven handler om hvordan radikaliseringskontaktene i Oslo politidistrikt (Oslo PD) arbeider for å oppdage disse individene, hvordan de håndterer sårbare personer, og hvordan de forsøker å skille de potensielt farlige fra de harmløse.

Metode

Semistrukturerte intervjuer med halvparten av radikaliseringskontaktene i Oslo PD benyttes for å forstå hvordan kontaktene arbeider for å avdekke individer eller grupper som kan befinne seg i en radikaliseringsprosess. Intervjuer er en metode som er godt egnet for å avdekke og forstå hva kontaktene legger vekt på, og hva slags utfordringer de møter i sitt daglige arbeid.

Funn

Gjennom intervjuene har forfatteren funnet at radikaliseringskontaktene primært handler i samsvar med virkemidler man finner innenfor generell forebygging, samt de teoriene innen radikalisering som omhandler en persons sosioøkonomiske faktorer. I tillegg er også rapporter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sentrale når radikaliseringskontaktene velger ut hvem de mener kan utgjøre en trussel.

Avhandlingen setter også fokus på sentrale teorier og forskning innen radikalisering og ekstremisme som tilsynelatende ikke har like stor gjennomslagskraft.

Les masteroppgaven i PIA