Leder gruppe om etikk og teknologi i Europol

Inger Marie Sunde og Jens Erik Paulsen leder en arbeidsgruppe med navnet Strategic Group on Ethics and Technology in Policing. Etikk-gruppen inngår i et større system etablert av Europol.

Formålet er å bedre samarbeid om innovasjon mellom politimedlemmene i Europol. De fleste gruppene er såkalte Core Groups som skal håndtere én spesiell teknologi eller metode, som for eksempel ansiktsgjenkjenning, stemmegjenkjenning eller nettpatruljering. Core Groups har begrenset levetid, typisk to år. Den strategiske gruppen på etikk derimot, er opprettet uten tidsbegrensning, nettopp for å ha langsiktig betydning for europeisk politi.

Etter anmodning fra Europol og i forståelse med POD og PHS-ledelsen, tok vi lederansvaret i den nyopprettede etikk-gruppen fra februar 2022. Deretter har de arbeidet med et såkalt «etisk manifest», som skal gi operasjonaliserbare retningslinjer for refleksjon om etiske dilemma. Retningslinjene er et levende dokument som må revideres og oppdateres med jevne mellomrom. De bygges også ut med Use Cases (mønstereksempler) som viser anvendelse av retningslinjene på viktige problemstillinger der ny teknologi inngår. Etikk-gruppen skal levere et første utkast til Europol Clearing Board ved utgangen av 2023. Arbeidet har vakt interesse i Europol, og Core Group på ansiktsgjenkjenningsteknologi inviterte oss til å presentere arbeidet og lede to workshopper 20. og 21. februar i Europol i Haag. Bildet er fra den anledningen. Workshoppen utløste mye engasjement og signaliserte et klart behov for videre arbeid på feltet.