Historisk trafikkdata som bevis i straffesaker

Nina Sunde (Politihøgskolen) har i samarbeid med Lene Wacher Lentz (Aalborgs Universitet) utgitt artikkelen "The use of historical call data records as evidence in the criminal justice system - lessons learned from the Danish telecom scandal" i tidsskriftet Digital Evidence and Electronic Signature Law Review.

FORFATTER: Nina Sunde. Fotograf: Per Jørgen Ystehede

Trafikkdata

Historiske trafikkdata brukes ofte som bevis i straffesaker. Det knytter seg imidlertid store usikkerhetsmomenter til genereringen av slike data, og det kan oppstå nye feil når de innhentes og behandles av politiet. I Danmark ble det oppdaget feil i trafikkdata som var innhentet i forbindelse med etterforskning av straffesaker fra perioden 2010 til 2019, og danske myndigheter gjennomgår nå mer enn 10 000 saker for å vurdere om feilene har hatt betydning for utfallet av sakene.

Tekniske feil

Da skandalen var et faktum fikk de tekniske feilene stor oppmerksomhet. Det ble raskt slått fast at feilene i stor grad var knyttet til politiets system som prosesserte de mottatte trafikkdatafilene til et enhetlig format, og feilen ble rettet. I artikkelen argumenteres det for at de tekniske feilene i stor grad hadde sitt opphav i menneskelige feil, og at faktorer som kompetanse, kognitive feilkilder og manglende kvalitetssystemer så ut til å spille en vesentlig rolle for at feilene i trafikkdata ikke ble avdekket på et tidligere tidspunkt. Det stilles spørsmål ved om de menneskelige faktorene har fått tilstrekkelig fokus ved utarbeidelsen av tiltak for å hindre at slike eller lignende feil skal skje igjen. Det argumenteres, fra et rettssikkerhetsperspektiv, for at partene i straffesaken derfor bør få innsyn i trafikkdataene og informasjon om hvordan de er behandlet, og at økt transparens er nødvendig for å kunne avdekke feil i trafikkdata og hindre feiltolkninger av slike bevis.

Lese hele artikkelen i PIA

Bli bedre kjent med Nina Sunde