Flere bidrag i Nordisk politiforskning

I den nyeste utgaven av Nordisk politiforskning (2019, nr. 2) har flere ansatte ved Politihøgskolen bidratt med artikler.

Bilde av forsiden på Nordisk politiforskning nummer 2 i 2019.
TILGJENGELIG: Du kan lese alle artiklene på idunn.no.

Vold i hjemmet

Geir Aas har skrevet artikkelen “Policing the penal provisions on repeated and severe domestic violence” hvor han søker å beskrive de juridiske straffebestemmelsene samt utforske politiets utfordringer med alvorlig vold i hjemmet. Han hevder at kriminaliseringen av vold i hjemmet beskrives i rettskildene, ikke lovteksten. Noe som fastslår at man må kunne finne belegg for et “regime” av vold og kontroll i et nært forhold for å slå fast at vold i hjemmet finner sted, noe som utfordrer politiets rolle i slike saker.

Politiets besøk på videregående skolen på Oslo Østkant

Randi Solhjell skildrer i sin artikkel “Hele skolen trenger ikke den oppmerksomheten”: Etniske minoriteters opplevelser av politiets skolebesøk på Oslos østkant” persepsjoner og erfaringer hos minoritetsungdom og deres møter med politiet ved videregående skoler i sørlige og østlige forstader i Oslo. Hun forsøker å vise at politiets gjentatte besøk viss formål er å forebygge bl.a. narkotikakriminalitet samt etablere bedre forhold til elever og ansatte kan skape følelser av frykt, stigma og urettferdighet blant ungdommen. Solhjell argumenterer så for at disse møtene er en viktig del av arbeidet for å forstå mistilliten til politiet og forbedre strategiene ved politiarbeid.

Bli bedre kjent med Randi Solhjell

Etterretningsstyrt politiarbeid

Jens Erik Paulsen og Trond Kyrre Simensen tar for seg etterretning i Nærpolitireformen i sin artikkel: “Generalistens rolle i etteretningsstyrt politiarbeid.” Der søker de å vise til noen av endringene og eventuelle nye krav til generalisten som “Etteretningsreformen” påfører det etterretningstyrte politiarbeidet, samt hvordan hvordan det er tenkt operasjonalisert.

Organisasjonsbranding

Stefan Holgersson og Malin Wieslander drøfter i sin artikkel “Conducting critical research on powerful organisations: Challenges for research independence” hvordan organisasjonsbranding er viktig for å forstå hvilke forhold som forskere gjennomfører og presenterer kritiske undersøkelser av mektige organisasjoner i. De utforsker hva som forhindrer forskere i å handle når dataene deres tilsier det. Resultatene er basert på feltdata, offentlige dokumenter, uttalelser fra media og intervjuer med forskere som har presentert kritiske data.

Les alle artiklene i Nordisk politiforskning på idunn.no