Etterforskningsplaner - en fagartikkel fra Politiforum

Geir Gjerde Knutsen (Oslo PD), Mia Koss Hartmann (Copenhagen Business School) og Brita Bjørkelo (PHS) har publisert fagartikkelen "Etterforskningsplaner: Et verktøy som sikrer kvalitet og effektivitet, eller keiserens nye klær?" i Politiforum.

Bilde av en hånd som trykker på et tastatur på en PC.
Illustrasjonsbilde

Fagartikkelen er basert på Geir Gjerde Knutsens masteroppgave "Etterforskningsledelse – en studie av den politifaglige etterforskningslederens bruk av etterforskningsplaner" fra Politihøgskolen. Medforfatterne Hartmann og Bjørkelo var veiledere på masteroppgaven.

Basert på egne erfaringer stiller etterforskningsleder Knutsen spørsmålstegn ved om gjennomføringen av etterforskningsløftet i praksis er "keiserens nye klær". Det gjøres ved å se på hvilke begrunnelser som ligger til grunn for valg av etterforskningsplaner og hvordan de blir brukt i praksis.

Les artikkelen i fulltekst i PIA

Kort om masteroppgaven fra 2020

Oppgaven handler om bruk av etterforskningsplaner. Det legges til grunn fra forskning og direktiver fra Riksadvokat og Politidirektoratet at etterforskningsplaner ikke bare bør, men skal, brukes som et verktøy for å sørge for kvalitet i etterforskningen for å forhindre justisfeil og i verste fall justismord. Siden det er åpent for en variasjon i utformingen av en etterforskningsplan vil denne oppgaven belyse hvorfor enkelte etterforskningsledere velger å bruke Indicia prosjektmodulen i stedet for å skrive en selvstendig etterforskningsplan.

Les Geir G. Knutsen sin masteroppgave i PIA