Avverging av mishandling i nære relasjoner

Morten Holmboe (Politihøgskolen), Kjartan Leer-Salvesen (Høgskulen i Volda) og Solveig Karin Bø Vatnar (Høgskolen i Molde/Oslo Universitetssykehus) har skrevet en todelt artikkel om avverging av mishandling i nære relasjoner.

Bilde av Morten Holmboe.
MEDFORFATTER: Morten Holmboe, Politihøgskolen. Foto: Jon Strype

Avvergingsplikt

Alle har en plikt om å søke å avverge mishandling i nære relasjoner, det gjelder også personer med taushetsplikt. Men å vurdere om et fremtidig lovbrudd er sannsynlig, er vanskelig og kan kreve et faglig skjønn som bygger på egne erfaringer fra feltet.

Artikkelforfatterne analyserer plikten til å søke å avverge mishandling i nære relasjoner. Den første artikkelen omhandler de rettslige spørsmålene som oppstår for den som har mistanke om at noen blir utsatt for slik mishandling.

Avvergingsplikten krever at man har oversikt over bestemmelsen om avvergingsplikt i straffeloven § 196 og forbudet mot mishandling i nære relasjoner i straffeloven § 282.

I andre del av artikkelen presenterer forfatterne praktiske eksempler, drøfter kunnskapskravet og hva som skal til for at en person har oppfylt avvergingsplikten.

Målet med artiklene er at de kan være et hjelpemiddel til å vurdere de spørsmålene som kan oppstå i en slik situasjon.

Artiklene "Avverging av mishandling i nære relasjoner" del I og del II ble utgitt i "Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål" nr. 2 og 3 - 2019.

Les første del av artikkelen i her på idunn.no

Les andre del av artikkelen i her på idunn.no

Bli kjent med Morten Holmboe