Vanja Lundgren Sørli

Førsteamanuensis

Vanja Lundgren Sørli

Førsteamanuensis

Jeg er kriminolog, disputerte ved Stockholms universitet i 2005 og har arbeidet ved Politihøgskolen siden 2011 som førsteamanuensis og studieleder. I dag leder jeg Politihøgskolens jubileumsprosjekt ‘Politiutdanningen 100 år i 2020’. I det arbeidet er jeg særlig opptatt av politiets rekrutteringspolitikk og Politihøgskolens organisasjonsutvikling. Jeg deltar også i forskergruppen Politireform.

Siste Publikasjoner