Randi Solhjell

Forsker

Erfaring og bakgrunn

Jeg er samfunnsviter og har fullført doktorgrad i statsvitenskap ved London School of Economics. For tiden jobber jeg med to forskningsprosjekter innen hatkriminalitet og samarbeidsmetoder for forebygging av voldelig ekstremisme i Norden. Som forsker er jeg i tillegg til Politihøgskolen tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo. Jeg er også del av det europeiske forskningsnettverket om Politiets Stop og Sjekk praksiser (EU COST POLSTOP).

Kompetanseområder

  • Minoriteters opplevelser av politi
  • Statsdannelse
  • Internasjonal politikk

Forsker på

  • Hatkriminalitet
  • Forebygging av voldelig ekstremisme

Underviser i

  • Polisiær virksomhet og praksis
  • Kvalitativ metode

Siste Publikasjoner