Randi Solhjell

Forsker

Randi Solhjell

Forsker

Jeg er samfunnsviter og har fullført doktorgrad i statsvitenskap ved London School of Economics. For tiden jobber jeg med to forskningsprosjekter innen hatkriminalitet og samarbeidsmetoder for forebygging av voldelig ekstremisme i Norden. Som forsker er jeg i tillegg til Politihøgskolen tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo. Jeg er også del av det europeiske forskningsnettverket om Politiets Stop og Sjekk praksiser (EU COST POLSTOP).

Siste Publikasjoner