Randi Solhjell

Forsker

Randi Solhjell

Forsker

Jeg er samfunnsviter og har fullført doktorgrad i statsvitenskap ved London School of Economics. For tiden jobber jeg med to forskningsprosjekter innen hatkriminalitet og samarbeidsmetoder for forebygging av voldelig ekstremisme i Norden. Som forsker er jeg i tillegg til Politihøgskolen tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo. Jeg er også del av det europeiske forskningsnettverket om Politiets Stop og Sjekk praksiser (EU COST POLSTOP).

Siste Publikasjoner

Bøker

Dimensions of African Statehood: Everyday Governance and Provision of Public Goods Randi Solhjell, 2019 Routledge

Artikler

Når politiets gode intensjoner oppleves som mistenkeliggjøring Brita Bjørkelo, Linda Antoniett Hoel, Randi Solhjell, Mariann Stærkebye Leirvik, Manjeet Singh, Gunnar Thomassen, Helene Ingebrigtsen Gundhus, Hjørdis Birgitte Ellefsen, 2020

Prate eller kontrollere? Helene Ingebrigtsen Gundhus, Danel Hammer, Randi Solhjell, 2020

Suspected or protected? Perceptions of procedural justice in ethnic minority youth's descriptions of police relations Elsa Saarikkomäki, Mie Birk Haller, Randi Solhjell, Anne Alvesalo-Kuusi, Torsten Kolind, Geoffrey Hunt, Veronika Burcar Alm, 2020

«Hele skolen trenger ikke den oppmerksomheten»: Etniske minoriteters opplevelser av politiets skolebesøk på Oslos østkant Randi Solhjell, 2019

Hva er statsvitenskap Randi Solhjell, 2019

Strong NGOs and Weak States: Pursuing Gender Justice in the Democratic Republic of Congo and South Africa Randi Solhjell, 2019

Politiets skolebesøk oppleves som skremmende Randi Solhjell, 2019

Annet

Ni år da han ble stoppet av politiet første gang Randi Solhjell, 2020

Stoppet av politiet Randi Solhjell, 2020

Dagsnytt 18: Minoritet og politi Randi Solhjell, 2020

Belgisk Kongo Randi Solhjell, 2020

Fristaten Kongo Randi Solhjell, 2020

Practises in Interagency Collaboration against Violent Extremism at the City Level (Panel on "Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism") Tore Bjørgo, Randi Solhjell, Yngve Carlsson, 2019

Dimensions of Statehood: A conceptual approach Randi Solhjell, 2019

Minoritetsungdommers møte med politi Randi Solhjell, 2019

Practises in Interagency Collaboration against Violent Extremism at the City Level Randi Solhjell, 2019

Ung og minoritet i Oslo Randi Solhjell, 2019

Exclusion and Control: Policing highschools in Oslo, Norway Randi Solhjell, 2019

P2 Nyhetsmorgen, 08:08, Solhjell om politi på skoler Randi Solhjell, 2019

Intervju om minoritetsungdoms hyppige besøk av politi på videregående skoler i Oslo Randi Solhjell, 2019

Building trust or creating exclusion? Policing high schools in Oslo, Norway Randi Solhjell, 2019

På hvilken måte bør politiet møte de unge? Randi Solhjell, 2019

Minoritetsungdoms opplevelser av politiet Randi Solhjell, 2019

Garbage collection in Bukavu: "The political class does not take care of Garbage here" Randi Solhjell, 2019

Ruspolitikk og minoritetsungdom Randi Solhjell, 2019

"Minoritetsungdom stoppet på gata: Skaper hat mot politiet" Randi Solhjell, 2019

Minoritetsungdom blir oftere stoppet av politiet Lisbet Jære, Randi Solhjell, 2019

Forholdet mellom politi og ungdom NRK Radio NRK Radio, Randi Solhjell, 2019