Asbjørn Rachlew

Politioverbetjent og forsker

Erfaring og bakgrunn

Jeg er politioverbetjent og lærer ved Politihøgskolen og forsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, UiO. Jeg har en mastergrad i etterforskningspsykologi fra Universitetet i Liverpool (1999) og en doktorgrad om Justisfeil fra Det Juridiske fakultet, UiO (2009). Jeg arbeider med utviklingen av globale retningslinjer for politiavhør. De siste årene har jeg også jobbet som sakkyndig og spesialrådgiver i straffesaker der politiets mistenkte har vært barn eller sårbare på andre måter.

Kompetanseområder

 • Politietterforskning
 • Politiavhør
 • Menneskerettigheter og justisfeil
 • Vitne- og beslutningspsykologi

Forsker på

 • Politiavhør
 • Justisfeil
 • Menneskerettigheter
 • Beslutningspsykologi

Underviser i

 • Politietterforskning og avhør
 • Forebygging av justisfeil
 • Menneskerettigheter
 • Beslutningspsykologi