Anders McD Sookermany

Førsteamanuensis

Anders McD Sookermany

Førsteamanuensis

Jeg er pedagogisk filosof med doktorgrad fra Universitet i Oslo og hovedfag i idrettsfilosofi fra Norges idrettshøgskole. Min erfaring fra akademia rommer mer enn 20 år med undervisning og forskning på forhold knyttet til trening, prestasjon og kultur. Gjennom egen forskning har jeg spesielt blitt opptatt av å utfordre det vi tar for gitt i utviklingen av profesjonsfellesskapet og søke kontinuerlig mer innsikt i evnen til å finne nye perspektiver på gamle problemstillinger. Mine arbeider berører derfor forhold som dyktighet, ekspertise, profesjonalisme, det meningsfulle med ulikhet, gamechangere, risiko, identitet, læring og vitenskapsfilosofi for å nevne det mest fremtredende.

Siste Publikasjoner