Politimetoder i endring

I forskergruppen "Politimetoder i endring" undersøker vi den nye politirollen og nye politimetoder.

Dette forsker vi på

Forskergruppen "Politimetoder i endring" er opptatt av å undersøke praktiske og normative konsekvenser av den nye rollen til politiet i samfunnet, bruken av nye politimetoder og utvisking av skillet mellom proaktivt og reaktivt politiarbeid.

Våre pågående forskningsprosjekter:

Kunnskapsbasert forebygging i den nye politiorganisasjonen

Tina Luther Handegård og Charlotte Ryen Berg

Policing the blurred line between organised and economic crime

Annette Vestby

Dialog som forebyggende metode

Elisabeth Myhre Lie

Studie av Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF)

Nina Jon

Hvordan brukes etterretning opp mot ungdomskriminalitet og problematikk knyttet til kriminelle grupper? Om samspillet mellom etterretning og forebygging

Helene O. I. Gundhus og Pernille E. Skjevrak

Politiets risikohåndtering og publikum

Helene O. I. Gundhus

Tverrfaglig kriminalitetsforebygging i et område som defineres som utsatt/sårbart. En casestudie av Oslo sør-innsatsen

Pernille E. Skjevrak

Theft and trafficking of art: A study on policing, prevention and security

Siv Runhovde

Medlemmer av forskergruppen

Siv Runhovde (leder), Politihøgskolen
Annette Vestby, Politihøgskolen
Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen
Guro Flinterud, Politihøgskolen
Helene O. I. Gundhus, Universitetet i Oslo/Politihøgskolen
Jenny Maria Lundgaard, Politihøgskolen
Johanne Yttri Dahl, Politihøgskolen
Martin Nøkleberg, Universitetet i Oslo
Nina Jon, Politihøgskolen
Oddbjørg Edvardsen, Politihøgskolen
Paul Larsson, Politihøgskolen
Pernille E. Skjevrak, Barne- og familiedepartementet
Tina Luther Handegård, Politihøgskolen

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på, eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Siv Runhovde på telefon: 994 252 46 eller e-post: siv.runhovde@phs.no.