Trening i svømmehall

Under ser du hvilke muligheter du som student har for trening i svømmehall på de ulike studiestedene.

Svømme i Oslo

Svømmebassenget er stengt mandag 02. mars - torsdag 05. mars

kl. 07:00 - 16:00 grunnet eksamen for B1, men er tilgjengelig på kveldstid. 

***

Badevaktsordningen er i drift gjennom skoleåret fra ca. medio september til og med 14. mai. Bassenget stenger for egentrening med badevakt fra og med tirsdag 10. desember.

Svømmebassenget er åpent for egentrening tirsdager og torsdager kl. 16:00 - 20:00. På onsdager er bassenget forbeholdt ansatte fra kl. 14:30 - 16:30, og for studentene fra kl. 16:30 - 20:00. I disse tidsrommene vil det være badevakt tilstede.

Badevakt skal kunne være behjelpelig med tips til øving av livredning og svømmeteknikk.

Hygieniske krav, se også instruks for svømmeanlegget:

  • grundig dusj
  • alle skal bruke badehette


Se alle åpningstider for studiestedet

Svømming uten badevakt

Studenter har også mulighet til å bruke svømmebassenget utenom overnevnte tider, vel å merke innenfor høgskolens åpningstider. Det betyr at du kan kvittere for lån av nøkkel i vakta og bade på egen risiko, så fremt bassenget er ledig. Husk å lese instruks for svømmehallanlegget ved Politihøgskolen i Oslo.

Noen sentrale punkter for å bruke bassenganlegget når badevakt ikke er til stede:

  • uorganisert bading skjer på egen risiko
  • til enhver tid må minst én person befinne seg på land og fungere som bassengvakt. Det betyr at det må være minst to personer som skal bade når nøkkel skal kvitteres ut.
  • antall personer i vannet samtidig er begrenset oppad til 15
  • bassengvakten skal utelukkende holde øye med virksomheten i vannet
  • instruksen for bruk av bassenget skal overholdes, denne leveres ut sammen med nøkkelen og er også synlig på veggen i svømmehallen
  • brukerne av svømmebassenget er ansvarlige for at bassengtrekket brukes på korrekt og forsvarlig måte
  • nøkkelen leveres tilbake til vakta


Svømme i Bodø

Som student i Bodø har du tilgang til å trene gratis i Mørkvedbadet onsdager kl. 18:00 - 22:00 i ukene 34 - 51 og 1 - 17.

Dersom du ønsker å trene i svømmehall øvrige dager, må du benytte deg av de offentlige tilbudene som tilbys, for eksempel ved Nordlandsbadet eller Bodin videregående skole. Dette må du betale selv.

Les mer om Norlandsbadet på bodospektrum.no

Se alle åpningstider for studiestedet

Svømme i Stavern

Går du bachelor - politiutdanning og trener til livreddende førstehjelp (LRF), kan trene gratis i Farrishallen i badets åpningstid mot å fremvise studentkort.

Les mer om Farrishallen på larvik.kommune.no

Se alle åpningstider for studiestedet