Varighet av våpengodkjenning og IP4

Innsatspersonell kategori 4 (IP4) skal gjennomføre årlig vedlikeholdstrening og avlegge godkjenningsprøver for både pistol og maskinpistol én gang per år for å ha gyldighet.

Varighet

Oppskyting før 1.7 = gyldighet til og med 1.7 påfølgende år

Oppskyting etter 1.7 = gyldighet til og med 31.12 påfølgende år  

IP-status etter fullført Bachelor - politiutdanning

Studenter som uteksamineres fra Politihøgskolen er kategorisert med status IP4.

Godkjenningsprøver

Godkjenningsprøver for politiets skytevåpen er gitt i Rundskriv 2016/007 fra Politidirektoratet.