Slik påvirker koronaviruset videreutdanningene

Koronasituasjonen fører til usikkerhet rundt vår og politiets evne til å gjennomføre samlingsbaserte utdanninger.

Kan komme endringer i videreutdanningene

Utviklingen i smittesituasjonen, myndighetens råd og politidirektørens ordre kan gjøre at utdanninger utlyses, utsettes eller må gjennomføres på andre måter enn hva som var planlagt fra start.

Det vil fortløpende vurderes om utdanninger skal gjennomføres nettbasert der dette er hensiktsmessig/formålstjenlig, og hvor læringsutbyttebeskrivelsen kan oppnås ved digital undervisning.

Fravik fra studieplanene vil kunne gjøres etter de fullmakter som er regulert i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger, regulert av rammeplan og så videre, på grunn av Covid-19 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 § nr. 15 (universitets og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd.

Les den midlertidige forskriften på lovdata.no