Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere

Denne videreutdanningen gir deg kompentansen for å kunne tjenestegjøre som innsatsleder. Utdanningen vil omhandle funksjonsspesifikke sider ved rollen som innsatsleder, belyst og drøftet gjennom både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Pensum kan bli revidert/oppdatert før opptak.

Om utdanningen