Operatørarbeid i operasjonssentralen

Denne utdanningen kvalifiserer deg til å kunne gjennomføre operatørarbeid i operasjonssentralen med høy kvalitet og i henhold til gjeldende retningslinjer.

Om utdanningen