Innsatspersonell til politiets beredskapstropp, del 1 (særskilt søknadsprosess)

Denne utdanningen vil, sammen med utdanning for innsatspersonell til politiets beredskapstropp del 2, kvalifisere deg for å tjenestegjøre som operatør ved Beredskapstroppen og gir grunnleggende kompetanse om Beredskapstroppen spesielle metoder, taktikker og teknikker for å håndtere terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Utdanningen vektlegger ferdighetstrening.

Her kan du se en gjennomgang av de fysiske opptaksprøvene du som søker må gjennom.

Om utdanningen

Alle deler - Beredskapstroppen