Innsatspersonell til Politiets krise- og gisselforhandlertjeneste. Del 1: Polititaktikk og kriseforhandling (særskilt søknadsprosess).

Denne utdanningen vil, sammen med utdanning for innsatspersonell til politiets krise- og gisselforhandlertjeneste del 2 og del 3, kvalifisere deg for å tjenestegjøre som operatør hos Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF) ved Politiets nasjonale beredskapsressurser (NB). Utdanningen vil gi deg avansert kompetanse relatert til KGFs metoder, taktikker og teknikker for kriseforhandling og forhandlers rolle ved væpnede operasjoner og aksjoner.

Om utdanningen