Innsatspersonell til politiets bombetjeneste (særskilt søknadsprosess)

Denne videreutdanningen kvalifiserer deg for generell tjeneste ved Bombetjenesten og gir grunnleggende kompetanse innenfor Bombetjenestens spesielle taktikker og teknikker. Herunder polititaktikk, våpenbehandling og søk, fjerning og destruksjon av eksplosiver knyttet til kriminalitet og terrorrelaterte hendelser. Utdanningen vektlegger ferdighetstrening.

Om utdanningen