Innsatspersonell til politiets beredskapstropp (særskilt søknadsprosess)

Utdanningen kvalifiserer deg for å tjenestegjøre som operatør ved Beredskapstroppen og gir grunnleggende kompetanse om Beredskapstroppen spesielle metoder, taktikker og teknikker for å håndtere terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Utdanningen vektlegger ferdighetstrening.

Om utdanningen