Innsatspersonell kategori 3, grunnutdanning

Dette kurset skal gjøre deg, som er tiltenkt å inngå i politidistriktets Utrykningsenhet (UEH), i stand til å løse utrykningsenhetens tildelte arbeidsoppgaver. For å få plass på kurset, må du ta kontakt med UEH-ansvarlig i ditt distrikt.

Om kurset