Innsatspersonell til politiets utrykningsenheter

Dette kurset skal gjøre deg, som er tiltenkt å inngå i politidistriktets utrykningsenhet (UEH), i stand til å løse utrykningsenhetens tildelte arbeidsoppgaver. For å søke om plass på kurset må du ta kontakt med UEH-ansvarlig i ditt politidistrikt.

Om kurset