Utdanning for politiets påtalejurister

Dette studiet har som hensikt å styrke og utvikle kompetansen for deg som arbeider som påtalejurist i politiet. Utdanningen er obligatorisk, og er første trinn i vårt utdanningstilbud. Gjennomført og bestått utdanning er en forutsetning for å få utvidet påtalekompetanse.

Om utdanningen

Alle trinn - Påtalejurister