Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene.

I denne utdanningen vil du lære om hvordan du gjennom undervisning, trening og øvelse kan fremme samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene. Sentralt i utdanningen står rollen som læringsleder. Utdanningen skal bidra til samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, støtte opp under enhetlig praksis av høy kvalitet, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering.

Om utdanningen