Tilrettelagte avhør av særlige sårbare personer

I denne utdanningen lærer du både en ny metodikk – sekvensielle avhør og kunnskap om to sårbare persongrupper; førskolebarn og personer med utviklingshemming. Utdanningen vektlegger teoretisk forståelse, men også praktisk ferdighetstrening.

Om utdanningen